Fault Tolerant Trading Serie A 2016

Chúng tôi phải đạt được hiệu suất đầu tư tuyệt vời, cần phải được bảo vệ một cách bảo vệ với một công ty cạnh tranh cao cấp cốt lõi, theo tình hình hiện tại, nhiều công ty đã ngưỡng mộ trong một cuộc thi hoàn chỉnh trong ngành, và cảnh quan trong ngành tương lai sẽ không thay đổi nhiều và doanh nghiệp Thị phần và biên lợi nhuận gộp, lãi suất ròng sẽ tăng lên, chúng có sự gia tăng giá tăng, bạn có thể chống lại lạm phát, bạn chỉ cần giữ chúng! Nếu bạn có thể mua chúng với thời gian bị đánh giá thấp, bạn sẽ nhận được lợi thế cao về Serie A Cristiano Ronaldo, đây là một loại thuốc tiêu dùng rõ ràng hơn và thậm chí cả ngành công nghiệp Internet. Chọn từ 3 đến 5 công ty để nắm giữ dài hạn, đầu tư kết hợp sẽ tốt.

Nếu bạn muốn đạt được hiệu suất đầu tư vượt trội, bạn phải chọn một doanh nghiệp đang phát triển của nền kinh tế mới Serie A Italia 2019 2020. Giống như ngành công nghiệp Internet sau năm 2000, Alibaba, Netease, Sina, Tencent, 360, v.v., đây là một alibaba tốt hơn, Tencent và Netease, Yahoo, YY, Dangdang! Trong số đó, cũng có nhiều công ty internet chất lượng cao như Jingdong. Vì vậy, trong số các bản nhạc này, bạn cần có một doanh nghiệp có giá trị kinh doanh tuyệt vời, tương đối rủi ro và cơ hội. Một mặt, tỷ lệ thành công của các ngành công nghiệp mới nổi tương đối thấp. Một mặt, đó là định giá của chúng thường tương đối cao và không có thu nhập để định giá cao, vượt quá danh mục giá trị truyền thống. Cuối cùng, nó là một số ít người trong một khu vực xa lạ, bởi vì nó đầy sự không chắc chắn, người đầu tiên ăn cua là rất nhỏ. Tuy nhiên, một doanh nghiệp như vậy có thể nhận được lợi ích hơn 100.000 lần so với 100.000 Seria A.

Làm thế nào để bạn thấy đầu tư của riêng bạn? Trên thực tế, thế giới sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là nhận thức của chính nó, và thay đổi theo thời gian. Kiến thức và khả năng của chúng ta, chẳng hạn như nước, và thế giới chúng ta không biết là một biển, với khả năng kiến ​​thức nông cạn, để thấy trước tương lai rất khó khăn. Do đó, có một hệ thống giao dịch chịu lỗi, và có một khiếm khuyết trong nhận thức của bất kỳ ai. Nhìn vào vấn đề, có một mặt sai, kích thước là khác nhau. Chúng tôi không chỉ phải bao gồm những người khác, mà còn để bao gồm bản thân, sử dụng các hệ thống chứng khoán cộng hưởng, tối đa hóa kinh doanh chính xác nhất! Ưu điểm của việc này rất ổn địnhNhưng hơi bảo thủ, bạn có thể không bị lật đổ.

Những vị trí bảo thủ này nên chiếm phần lớn khi xây dựng toàn bộ hệ thống giao dịch. Nó nên chiếm hơn 70%, với 20% -30% vị trí để vận hành một số lợi thế kinh tế mới. Hãy để tài khoản của bạn có đủ cho tài khoản của bạn. Tất nhiên, chúng ta cũng nên hạn chế sự lựa chọn cơ hội của chúng ta, cơ hội này 10 năm, nó là đủ, nó nên thận trọng. Bởi vì nó có rất nhiều sự không chắc chắn, giống như năm Ma Huateng, tôi muốn bán QQ của mình, ngay cả khi anh ta khó tưởng tượng Tencent, đôi khi công ty có thể mạnh mẽ hơn, muốn Juventus Serie A 2019 có cơ hội và nguyên nhân và người theo dõi, có thể ít hơn một nguyên nhân, không thể đạt được những thành tựu hiện tại, giống như Tencent không có Zhang Xiaolong, nó không như thế này.

Có rất nhiều quan điểm về các nền kinh tế mới, một số người chọn chip và một số người đã chọn năng lượng mới, và một số người chọn 5G. Những công ty này phải cuối cùng là một lỏm trong một sợi lông tơ, tham gia vào nó được sẹo. Đối với các mục tiêu đầu tư trong hệ thống cộng hưởng, nó phải được lọc nhiều lần, và các học giả chuyên gia sẽ theo dõi khoản đầu tư của họ bất cứ lúc nào! Bất kỳ quan điểm nào là tìm kiếm sự cộng hưởng đa điểm, để sử dụng các cuộc bầu cử dân chủ để xác minh quan điểm đúng hoặc sai, nhấn mạnh vào việc che chắn, luôn tuân thủ tương tự! Hơn 70% có thể được thảo luận!

Để xây dựng một danh mục đầu tư, bao gồm 3 ~ 5 feetball Manager Serie A, ngay cả khi có một vấn đề lớn với các công ty, thậm chí thủ đô bằng 0, nó hoàn toàn làm tổn thương chúng ta, trong hàng chục tương lai Trong số sự nghiệp đầu tư hàng năm, nó vẫn có thể đạt được kết quả rất tốt.

Chúng ta phải thận trọng để nhìn vào tầm nhìn và khả năng của riêng mình, và tiếp tục Davide Moscardelli Serie A học tập, xây dựng một hệ thống giao dịch chịu lỗi để tạo điều kiện cải thiện trong tương lai.