Giới thiệu chi tiết về danh sách Keo Ngon C1 Dem Nay trong sự phân chia, spin-off

Gần đây, vì quy định mới của , nó đã nghi ngờ về .

Nhiều nhà đầu tư có một câu hỏi và thị trường hiện tại trên thị trường cũng đang hoạt động, nhưng nó không hoạt động khác nhau. Hãy để mọi người không chạm vào tâm trí, hôm nay chúng ta phải tìm hiểu về điều này.

Danh sách phân chia có điểm số hẹp và chung, và có một danh sách các công ty niêm yết và các công ty không niêm yết để kinh doanh riêng từ công ty mẹ. Trên thực tế, đây là khái niệm về tổng thể được liệt kê trước đây. Có một sự tương đồng; cảm giác hẹp chỉ là một phần của việc kinh doanh các công ty niêm yết để thực hiện danh sách, và IPO được ban hành để trở thành một công ty niêm yết độc lập. Chúng ta có thể có gì?

ảnh hưởng đến Tě Lệ Kèo Nji Hạt Anh đã nay Danh sách Keo Bóng Đá Chồng Chánh Anh ANH làm một công ty niêm yết độc lập để có được một con đường tài chính tốt hơn, để phát triển riêng Rất thuận lợi, đặc biệt là nhiều công ty con của các công ty là công ty công nghệ cao, ban đầu được giới hạn ở các hạn chế của các công ty con quay không được phép của Trung Quốc. Và công ty mẹ ban đầu là nhiều hơn Kèo ĐÔNG Banh Ngạy nón Anh tập trung vào chủ đề của riêng bạn Sản phẩm có lợi nhuận. Ngoài ra, phải có những hạn chế nhất định đối với tài sản của công ty con trong danh sách phân chia.

Tác động 2: Giá trị vốn của người mẹ được phóng sau kéo sợi sẽ được ước tính lại và giá trị của công ty con sau khi phân tách sẽ là phí bảo hiểm vốn tốt hơn.

Tác động ba: Sau khi công ty con được liệt kê, công ty mẹ có thể khuyến khích người quản lý của công ty con hiện tại thông qua hệ thống các tùy chọn chứng khoán và cải thiện hiệu quả quản lý hiện tại.

Từ hình ảnh được đề cập ở trên của sự phân chia, có thể được nhìn thấy trong micro-Marketing hoặc Keo Ngon Hôm Nay, và ngắn hạn ngắn hạn, hành vi này có thể khiến kết quả của công ty mẹ đã giảm, nhưng họ có thể từ trẻ. Nhiều giá trị vốn và vốn có sẵn trong công ty, và dài hạn là một tin tốt. Chính sách của chính nó là để cho công ty được liệt kê ban đầu trở thành nền tảng ươm tạo để định cấu hình tài nguyên cho dự án công nghệ cao hiện tại, điều chỉnh nút kinh tế hiện tại.Cấu trúc, Keo Ngoai Hang Anh Ti Nay Thêm Kèo Nhà Cái Ngánh Hạt Anh Hôm Nay tốt để đạt được cấu hình tối ưu hóa tài nguyên.