Mobility thị trường rất phong phú, lãi suất TDF của Nhân Dinh Bo Dao Nha Dao đã tăng lên

Tờ báo này: Thanh khoản trong nước đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về công cụ gửi tiền thông thường (TDF) của Ngân hàng Trung ương (BSP) của Philippines, nhưng lãi suất đã thay đổi một lần nữa vào thứ Tư.

Dữ liệu do Ngân hàng Trung ương phát hành cho thấy trung bình 7 ngày lãi suất cho vay đã giảm xuống còn 1,7202%, trong khi lãi suất TDF 14 ngày tăng lên 1,7714%.

Trên phiên đấu giá vào ngày 19 tháng 5, lãi suất của TDF 7 ngày là 1.7230, trong khi lãi suất 14 ngày của cơ sở là 1,7546%.

Ngân hàng Trung ương duy trì số tiền 7 ngày của cơ sở ở mức 150 tỷ đồng, và số tiền đấu thầu đạt 159,225 tỷ nhân dân tệ.

Bảo hiểm đấu thầu đạt 1.0615, dưới 1.1187 tuần trước, tại thời điểm 167.799 tỷ nhân dân tệ.

Giá của TDF hai chu kỳ đạt 365076 tỷ nhân dân tệ, cao hơn 360 tỷ nhân dân tệ.

Bảo hiểm đấu thầu là 1.0141, dưới 1.1337 tuần trước, ưu đãi tuần trước là 360 tỷ nhân dân tệ, và giá thị trường là 40.8124 tỷ nhân dân tệ.

Francisco Dakira nói trong một tuyên bố: “Kết quả của cuộc đấu giá TDF cho thấy những người tham gia thị trường đã được mua trong các công cụ ký gửi của ngân hàng trung ương (đặc biệt là tiền gửi định kỳ ngắn)

ông nói rằng trong Trường hợp lưu động của hệ thống tài chính đủ, tình trạng thanh khoản vẫn là bình thường.

Ông nói thêm: “Mong chờ tương lai, Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi đánh giá về thanh khoản mới nhất và phát triển thị trường trong kinh doanh tiền tệ.”