Tầm quan trọng của các giá trị thông thường trong điểm Real Madrid 3 Champions League phân tích hỗ trợ và áp lực

Thị trường có xu hướng ngừng tăng hoặc rơi vào giá trị theo thói quen. Các nhà đầu tư luôn thích một số thói quen quan trọng, chẳng hạn như 10, 20, 25, Basaksehir Champions League50, 75, 100 (và 100 số nguyên), như một mục tiêu giá cả và mang theo các biện pháp của Champions League 1976. Do đó, những thói quen này thường trở thành “tâm lý” hỗ trợ hoặc cấp độ chặn (Cổng tâm lý “Kỹ thuật”, còn được gọi là “Cổng số nguyên”). Theo ý thức chung này, các nhà đầu tư có thể đạt được hoạt động giao dịch khi thị trường gần với một thói quen quan trọng.

Ở đây chúng ta có một trường hợp tốt để minh họa vấn đề này, chỉ số Shanghai Composite cho chúng ta một ví dụ điển hình. Sơ đồ cho thấy, ngày 6 tháng 6 năm 2005, chỉ số tổng hợp Thượng Hải đã từng lấy 1000 chính phủ tâm lý nguyên số nguyên và phát hiện 998,23 điểm. Hãy thử cùng một ngày của tiêu đề của cổng này để nhận 1000 điểm, cho biết cổng số nguyên này là Rất hiệu quả, sau đó vào ngày 12 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 để trả lời 1004 điểm, cho thấy thị trường đã không chuyển sang mạnh kịp thời. Nhưng xu hướng tiếp theo chứng minh vai trò của nó, trong hình, chúng ta có thể thấy rằng tính năng của thị trường Bull đã không biết gì. Kinh nghiệm chứng minh rằng các số nguyên có hiệu quả hơn và có sẵn trong dự đoán.

Ngoài ra còn có một ứng dụng trong Công ước này và Jiang EN cực kỳ đã được khen ngợi, nghĩa là, không đặt mức độ hướng dẫn giao dịch để đặt tại Paris St Germain Champions League. Giá trị thói quen là trên. Ví dụ: nếu nhà đầu tư cố gắng sử dụng thị trường trong sự sụt giảm ngắn hạn trong sự gia tăng của Urique Champions League, mức độ của giới hạn Champions League 2019 2020 là đủ cao hơn một chút so với giá trị thói quen quan trọng. Bởi vì những người khác đang cố gắng mua với giá trị tùy chỉnh, thị trường có thể không rơi vào vị trí đó. Nếu nhà đầu tư cố gắng sử dụng thị trường để bán hồi phục lên trên xu hướng giảm, họ nên sắp xếp mức độ của lệnh bán ở mức giá trị tùy chỉnh thấp hơn một chút. Nếu chúng ta muốn đặt một lệnh dừng lỗ bảo vệ cho các vị trí chúng tôi đã giữ, đây là mới và bán mớiVị trí chỉ là ngược lại. Trong thị trường tương lai, nói chung, Champions League 1991 của chúng tôi nên tránh đặt mức độ nằm ngang của sự mất mát bảo vệ trong một giá trị thói quen đáng kể. Ví dụ, thương nhân của người bán không nên đặt lỗ dừng ở mức 40,00 nhân dân tệ, nhưng nên được đặt 40,10 nhân dân tệ. Ngoài ra, hướng dẫn bảo vệ của vị trí đa đầu nên được sắp xếp ở mức 34,90 nhân dân tệ, không phải 35,00 nhân dân tệ.

Nói cách khác, lệnh bảo vệ của mua (nhiều đầu) phải thấp hơn giá trị thông thường và hướng dẫn bảo vệ để bán (trống) phải cao hơn giá trị theo thói quen. Thị trường theo xu hướng của các giá trị thông thường, đặc biệt là các giá trị thông thường quan trọng hơn, là một trong những đặc điểm của nó, rất hữu ích cho giao dịch tương lai, vì vậy các nhà đầu cơ công nghệ nên nhớ nó.